Guds rike komme!

3. – 5. september får vi besøk av profeten David “Buck” Hudson som er en av lederne for Salt & Ligget som vi er en del av. Konferansen markerer åpning av et nytt bibelskoleår og har tittelen “Guds rike komme!”

Møter: Fredag 3. september kl.18:00
Lørdag 4. september kl.18:00
Søndag 5. september kl.11:00 og 17:00

Velkommen!