Felles lovsangskveld med Vear Kirke, Tønsberg Misjonskirke og Doxa Bibelsenter.

Velkommen!