Lørdag 14. januar kl.18:00

Felles lovsangskveld med Vear Kirke, Tønsberg Misjonskirke og Doxa Bibelsenter.

Velkommen!