Søndag 23. januar 2022 kl. 11:00

Terje Grotle taler på Kongsberg Bibelsenter. Adresse: Skolegata 5, 3611 Kongsberg