Doxas Disippelskole

er en kveldsbibelskole for å utruste og istandgjøre alt Guds folk til ulike tjenester i Guds rike.         

Skolen har siden starten i 1998 utrustet og istandsatt flere hundre elever i alle aldersgrupper til tjeneste på flere forskjellige områder i Guds rike. Mange har fått et fornyet liv med Jesus, blitt helbredet og fått et totalt forvandlet liv. Vi ønsker at du skal få et nært og sterkt liv med Jesus, i tillegg til økt bibelkunnskap. Ved hjelp av praktisk undervisning lærer du hvordan du best kan tjene Gud i din menighet med de gaver og den utrustning Han har gitt akkurat deg.