Et lykkelig liv

Rolf Ansten Auke

  • Forfatteren av boken har brukt det meste av sitt liv til å studere menneskets indre og hvordan man kan oppnå indre fred. Han har også en solid utdannelse på dette området, og har tatt doktorgrad i emnet. Mange mennesker har uttrykt takknemlighet for boken som har vært til stor hjelp for dem. Vi håper du også får glede av boken.


Ved Hans sår

Vokal: Terje Grotle

Keyboard: Gil Howard-Browne

  • Terje Grotle leser skriftsteder til salvet musikk av Gil Howard-Browne. Forsiden er laget med tanke på versene som står i Ordspråkene 4:20-22 som sier, “Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.” og Jesaja 53:4-5 som sier, “Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre missgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.”


You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss